(044) 502-99-08 м. Київ, проспект Відрадний, 95-А 2

Газові автомобільні заправні станції

В наш час все частіше застосовується обладнання, що дозволяє живити двигун транспортного засобу не бензином чи соляркою, а газовою сумішшю.

Автомобілі, обладнані таким устаткуванням, потребують технічне обслуговування на спеціальних автозаправних станціях, що дозволяють здійснювати заправку скрапленим газом. При цьому можуть використовуватися такі методи заправки:
- насосний
- насосно-випарний
- насосно-компресорний

Відмінності в методах заправки

Найпростішим з перерахованих є насосний метод, що полягає в тому, що з термоізольованого резервуара зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ) відбирається шляхом відкачування насосом, а потім під тиском закачується в газобалонне обладнання автомобіля.

Насосно-компресорний метод зазвичай використовується на великих автомобільних газозаправних станціях. Цей метод полягає в закачуванні газу в балон під високим тиском, що створюється компресором. В цьому випадку заправка припиняється при досягненні балоном певної ваги. Через необхідність використовувати складне устаткування даний метод вважається найбільш складним.

Насосно-випарний метод є середнім по складності реалізації. При заправці цим методом задіюються додаткові блоки, в якості яких виступають нагрівальних-випарні елементи, які допомагають підвищити тиск зрідженого газу, що зберігається в резервуарах, при температурі нижче мінус 20 ° С

Контроль якості

Автомобільна індустрія сьогодні найбільш динамічно розвивається, і, як наслідок, дуже чуйно реагує на підвищення вимог до екологічності створюваних транспортних засобів. Тому таким важливим є дотримання всіх нормативних умов заправними станціями. Для цього персонал станцій проходить відповідні тренінги, а використовуване устаткування повинно мати сертифікати, а також проходити перевірку на предмет відповідності встановленим нормам. Настільки суворий контроль дозволяє забезпечити заправку автотранспортних засобів якісним паливом, використання якого гарантує їх безперебійний запуск і експлуатацію в будь-який час року.

Сучасні автомобільні газові заправки є спеціалізованими складними технологічними комплексами, що дозволяють виробляти заправку транспортних засобів різними типами палива, в числі яких можуть бути як продукти переробки нафти (дизельне паливо і різні види бензину), так і продукти, що мають в основі газ - стиснений метан або ж зріджений суміш пропану і бутану. Альтернативою стаціонарним автозаправним комплексам є розвиток напрямку доставки та заправки зрідженого газу за допомогою спеціально обладнаних автомобілів-заправників.

Вимоги, яким має відповідати АГЗС

Кожна автомобільна газозаправна станція повинна експлуатуватися відповідно до вимог, які ставляться до таких об’єктів. Персонал кожної такої станції повинен бути відповідним чином навчений і періодично проходити необхідні тренінги. Станція повинна не тільки мати необхідну матеріально-технічну базу, але також мати у своєму розпорядженні офіційну ліцензію, що дає право на експлуатацію вибухонебезпечних об’єктів, видану державним наглядовим органом. Відповідно до запропонованих процедур на кожній заправній станції повинні бути чітко прописані посадові інструкції для працюючого персоналу, а також необхідно мати паспорт газозаправної станції. У цьому документі повинні міститися відомості про продуктивність станції, так само, як і дані про інші технічні показники і їх відповідність нормативним вимогам. Однією з основних вимог є дотримання всіх технічних вимог до експлуатації систем по роботі зі зрідженими вуглеводневими газами - тобто з приймання, зберігання газового палива, а також заправці їм транспортних засобів.

Крім того, все обладнання, призначене для експлуатації на АГЗС, має регулярно проходити огляд на предмет виявлення порушень у функціонуванні і, в разі виявлення таких, негайно ремонтуватися. Всі ці процедури повинні проводитися кожну зміну і фіксуватися в журналі прийому-здачі.